Skip to content

Field Service Technician(s) / Onderhoudsmonteur(s)/ Field-Service-Techniker / Wartungstechniker (Multiple locations in EMEA)

Remote
 • Zwaag, Noord-Holland, Netherlands
Customer Service

Job description

NOTE: This add is offered in 3 languages, scroll down for German and English descriptions 


NL: 

Ter uitbreiding van ons Field Service team zijn wij op zoek naar ervaren en enthousiaste Field Service Technicians / Onderhoudsmonteurs voor onze EMEA regio. Dit is jouw kans om te aan onderhoud en installatie mee te werken bij veel bekende organisaties.


Als Field Service Technician maak je met je internationale collega's deel uit van het Customer Service Team EMEA team. In deze rol handel je zelfstandig servicebezoeken af die zowel nationaal (10%) als internationaal (90%) zijn. Het is een afwisselende baan waarbij je werkzaamheden wisselen van (preventief) onderhoud uitvoeren, inspectie tot het oplossen van storingen. Je werkt hierbij nauw samen met de customer service afdeling met betrekking tot terugkoppeling en planning. Daarnaast biedt je ondersteuning bij onze integrators met het installeren en het andere moment train je operators of integrators op het gebruik van onze machines.


Je bent erop gefocust om hoge kwaliteit support te leveren aan de klanten, om er zo voor te zorgen dat AmbaFlex gezien wordt als een betrouwbare en professionele business partner.


Na een intensieve trainingsperiode zal je samen met een collega en later zelfstandig op bezoek gaan bij onze gerenommeerde klanten. Je bezoeken zullen variëren tussen installatie, commissioning (preventief) onderhoud, reparatie en inspectie, maar ook zal je trainingen verzorgen voor de interne medewerkers van onze klanten.


Al je bezoeken worden zorgvuldig voorbereid door onze coördinatoren, die je vooraf zullen instrueren wat betreft het doel en de reden van je bezoek aan de klant. Planning zal ervoor zorgen dat je voorzien bent van alle noodzakelijke (reis) documenten, zodat jij je alleen maar bezig hoeft te houden met de voorbereiding van je werkzaamheden.


EN: 

To expand our Field Service team, we are looking for experienced and enthusiastic Field Service Technicians / Maintenance Engineers for our EMEA region. This is your chance to contribute to maintenance and installation at many well-known organizations.


As a Field Service Technician, you will be part of the Customer Service Team EMEA along with your international colleagues. In this role, you will independently handle service visits that are both national (10%) and international (90%). It's a varied job where your tasks range from performing (preventive) maintenance, inspections, to troubleshooting. You will work closely with the customer service department regarding feedback and scheduling. Additionally, you will provide support to our integrators with installations, and at other times, you will train operators or integrators on the use of our machines.


You are focused on delivering high-quality support to customers to ensure that AmbaFlex is seen as a reliable and professional business partner.

After an intensive training period, you will visit our renowned customers together with a colleague and later independently. Your visits will vary between installation, commissioning (preventive) maintenance, repairs, and inspections, and you will also provide training for our customers' internal staff.


All your visits will be carefully prepared by our coordinators, who will instruct you in advance regarding the purpose and reason for your visit to the customer. Planning will ensure that you are provided with all necessary (travel) documents, so you only need to focus on preparing for your tasks.


DE: 

Zur Erweiterung unseres Field-Service-Teams suchen wir erfahrene und begeisterte Field-Service-Techniker / Wartungstechniker für unsere EMEA-Region. Dies ist deine Chance, bei vielen bekannten Organisationen an Wartung und Installation mitzuwirken.


Als Field-Service-Techniker bist du Teil des Customer-Service-Teams EMEA mit internationalen Kollegen. In dieser Rolle bearbeitest du eigenständig Servicebesuche, die sowohl national (10 %) als auch international (90 %) stattfinden. Es handelt sich um eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der deine Aufgaben von (präventiver) Wartung, Inspektion bis zur Störungsbehebung reichen. Dabei arbeitest du eng mit der Kundendienstabteilung zusammen, um Rückmeldungen und Planungen zu koordinieren. Darüber hinaus unterstützt du unsere Integratoren bei der Installation und schulst mal andere Momente Betreiber oder Integratoren in der Verwendung unserer Maschinen.


Du bist darauf fokussiert, qualitativ hochwertigen Support für die Kunden zu bieten, um sicherzustellen, dass AmbaFlex als verlässlicher und professioneller Geschäftspartner wahrgenommen wird.


Nach einer intensiven Schulungsphase wirst du gemeinsam mit einem Kollegen und später eigenständig Besuche bei unseren renommierten Kunden durchführen. Deine Besuche werden von unseren Koordinatoren sorgfältig vorbereitet, die dich im Voraus über das Ziel und den Grund deines Besuchs beim Kunden informieren. Die Planung wird sicherstellen, dass du mit allen notwendigen (Reise-)Dokumenten ausgestattet bist, sodass du dich nur auf die Vorbereitung deiner Aufgaben konzentrieren musst.


Job requirements

Vind jij het leuk om binnen Europa onderweg te zijn en zelfstandig te zijn in je functie? Heb je minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie? En vind je het een uitdaging om operators te trainen? Dan zijn we op zoek naar jou!


 • MBO werk- en denkniveau, liefst een achtergrond binnen de Techniek, Mechanica, Mechanical Engineering, Technisch Engineering en/of Werktuigbouwkunde
 • 3 - 5 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt een positieve houding en kan makkelijk overweg met verschillende klanten
 • Je spreekt vloeiend Engels en eventueel een 2e taal zoals Spaans, Nederlands of Frans
 • Je kunt precies werken en je bent gericht op klanttevredenheid en resultaat
 • Je weet van problemen oplossingen te maken
 • Je kunt omgaan met stress en strakke deadlines
 • Je kunt een commercieel uitgangspunt combineren met het leveren van goede kwaliteit
 • Je kunt goed communiceren en kunt overtuigen, uitleggen, luisteren, samenvatten en adviseren


Waarom werken bij AmbaFlex:

In deze baan is geen dag hetzelfde. Onze machines staan bij bijna alle grote producenten binnen de FMCG en veel grote distributie centers binnen de e-commerce. Je werkgebied betreft heel Europa, en je zal dus regelmatig van huis zijn. Wij zijn als nuchtere Noord-Hollandse onderneming in relatief korte tijd zijn uitgegroeid tot internationale speler en jij kan deel uit komen maken van onze organisatie.


Daarnaast bieden we:

 • Werken voor een sterk groeiende onderneming
 • Een zeer afwisselende baan met potentie en direct zicht op successen
 • Uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket
 • Aanbod van verschillende trainingen in eigen AmbaCademy
 • Aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid


Bezoek onze website voor meer info over AmbaFlex; www.ambaflex.com


EN: 

Do you enjoy traveling within Europe and being independent in your role? Do you have at least 3 years of experience in a similar position? And do you find it challenging to train operators? Then we are looking for you!


• Vocational education level, preferably with a background in Engineering, Mechanics, Mechanical Engineering, Technical Engineering, and/or Mechanical Engineering 

• 3 - 5 years of relevant work experience 

• You have a positive attitude and can easily deal with various customers 

• You speak fluent English and possibly a second language such as Spanish, Dutch, French, German or Italian 

• You can work precisely and are focused on customer satisfaction and results 

• You know how to solve problems 

• You can handle stress and tight deadlines 

• You can combine a commercial approach with delivering good quality 

• You can communicate well and can persuade, explain, listen, summarize, and advise


Why work at AmbaFlex: In this job, no day is the same. Our machines are used by almost all major FMCG manufacturers and many large distribution centers in e-commerce. Your work area covers the whole of Europe, so you will be regularly away from home. We, as a down-to-earth North Holland company, have become an international player in a relatively short time, and you can become part of our organization.


In addition, we offer: 

• Working for a strongly growing company 

• A very varied job with potential and direct visibility of successes 

• Excellent employment conditions package 

• Offering various training courses in our own AmbaCademy 

• Attention to physical and mental health


Visit our website for more information about AmbaFlex: www.ambaflex.com


DE: 

Magst du es, in Europa unterwegs zu sein und eigenständig in deiner Funktion zu arbeiten? Hast du mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position? Und siehst du es als Herausforderung, Betreiber zu schulen? Dann suchen wir genau dich!


• Mittlere Reife oder vergleichbar, idealerweise mit einem Hintergrund in Technik, Mechanik, Maschinenbau, technischem Engineering und/oder Maschinenbau 

• 3 - 5 Jahre relevante Berufserfahrung 

• Du hast eine positive Einstellung und kannst gut mit verschiedenen Kunden umgehen 

• Du sprichst fließend Englisch und Deutsch gegebenenfalls dritte Sprache wie Spanisch, Niederländisch, Französisch oer Italienisch ist wunschlich

• Du arbeitest präzise und legst Wert auf Kundenzufriedenheit und Ergebnisse 

• Du weißt, wie man Probleme löst 

• Du kannst mit Stress und engen Terminen umgehen 

• Du kannst einen kommerziellen Ansatz mit der Lieferung von guter Qualität kombinieren 

• Du kannst gut kommunizieren und überzeugen, erklären, zuhören, zusammenfassen und beraten


Warum bei AmbaFlex arbeiten: In diesem Job ist kein Tag wie der andere. Unsere Maschinen sind bei fast allen großen Herstellern im FMCG-Bereich und vielen großen E-Commerce-Verteilungszentren im Einsatz. Dein Arbeitsgebiet umfasst ganz Europa, daher wirst du regelmäßig unterwegs sein. Wir als bodenständiges Unternehmen aus Nord-Holland sind in relativ kurzer Zeit zu einem internationalen Player geworden, und du kannst Teil unserer Organisation werden.


Außerdem bieten wir: 

• Arbeit in einem stark wachsenden Unternehmen 

• Eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit mit Potenzial und direkter Sicht auf Erfolge 

• Ein hervorragendes Arbeitsbedingungspaket 

• Angebot verschiedener Schulungen in unserer eigenen AmbaCademy 

• Beachtung der physischen und mentalen Gesundheit


Besuche unsere Website für weitere Informationen über AmbaFlex: www.ambaflex.comor